Codeforces Round #808 (Div 2.) A·B·C
本文最后更新于 727 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

A. Difference Operations


原题链接

Origional Link


思想

 • 若$a_i(i>=2)$可以通过a_i=a_i-a_{i-1}变为$0$
 • 说明:a_{i-1}|a_i
 • a_{i-1}(i>=2)可以通过a_{i-1}=a_{i-1}-a_{i-2}变为$0$
 • 说明:a_{i_2}|a_{i-1}
 • 由此可得,当$a_i(i>=2)$可以变为$0$时
 • 说明:$a_1|a_i$

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 1e6 + 3;

int a[N];

void solve(){

  int n;

  cin >> n;

  for(int i = 1 ; i <= n ; i++){
    cin >> a[i];
  }

  bool flag = 1;

  int t = a[1];

  for(int i = 2 ; i <= n ; i++){
    if(a[i] % t != 0){
      flag = 0;
      break;
    }
  }

  if(flag) cout << "YES" << "\n";
  else cout << "NO" << "\n";

}

int main(){

  int tt;
  cin >> tt;
  while(tt -- ){
    solve();
  } 

  return 0;

}

B. Difference of GCDs


原题链接

Origional Link


思想

 • 要求$gcd(i,a_i)$所构成的序列里,$gcd(i,a_i)$均不同
 • 说明$gcd(i,a_i)=i$,即$i|a_i$
 • 故需要在区间$[l,r]$中寻找$i$的倍数
 • 对于$a_i$,若$l\leqslant a_i=\lfloor \frac{r}{i}\rfloor\times i\leqslant r$,则满足条件

代码


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 1e6 + 3;

int a[N];

void solve(){

  int n, l, r;
  cin >> n >> l >> r;

  bool flag = 1;

  for(int i = 1; i <= n; i++){

    a[i] = r / i * i;
    if(a[i] < l ){
      flag = 0;
      break;
    }

  }

  if(flag){
    cout << "YES" << "\n";
    for(int i = 1; i <= n; i++) cout << a[i] << " ";
    cout << "\n";
  }
  else cout << "NO" << "\n";

}

int main(){

  int tt;

  cin >> tt;

  while(tt--){
    solve();
  }

  return 0;

}

C. Doremy's IQ


原题链接

Origional Link


思想

 • 逆向贪心
 • 从最后一天考虑,设智商上限为$Q$,最后一天的智商为$q_i=0$
 • 若$a_i \leqslant q_i$,则第$i$天的比赛需要打
 • 若$a_i \gt q_i$,且$q_i<Q$时,若第$i$天打比赛,则$q_i=q_i+1$
 • 由于$a_i>q_i$的比赛最多打$Q$次,对于前面的比赛要继续打,需要$q_i$尽可能的大
 • 故$a_i \gt q_i$,且$q_i<Q$时,该第$i$天的比赛必须打,$q_i=q_i+1$
 • 若$a_i>q_i$,且$q_i=Q$时,第$i$天的比赛不能打

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 1e6 + 3;

int a[N];

void solve(){

  int n,m;

  cin >> n >> m;

  string s(n,'0');

  for(int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];

  int q=0;

  for(int i = n-1; i >= 0; i--){

    if(a[i] <= q) s[i] = '1';
    else if(a[i] > q && q < m){
      q++;
      s[i] = '1';
    }

  }

  cout << s << "\n";

}

int main(){

  int tt;

  cin >> tt;

  while(tt--){
    solve();
  }

  return 0;

}

后记

 • 这天比赛脑子有点抽风
 • $A$和$B$居然都是数学证明的类型,考虑麻烦了,把自己陷了进去
 • 赛后补题发现$A$和$B$原来这么简单,还是自己数学基础不好,吃大亏QAQ
 • $C$题一眼DP,赛时考虑了贪心,但是没证出来,逆向贪心的问题不知道怎么处理
 • 希望早日变绿。。。。。。(我好笨比)
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇